banner

Nákup potravin a věcí osobní potřeby

Nákup potravin a věcí osobní potřeby – obvinění

Nákupy obviněných se uskutečňují zpravidla 2x za týden v rozsahu minimálního sortimentu stanoveného vnitřním řádem. Nákupy se uskutečňují bezhotovostní formou max. ve výši 2000,- Kč za týden.