banner

Výkon vazby

Účelem zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby je upravit podmínky výkonu vazby v trestním řízení, zejména stanovit práva a povinnosti osob ve vazbě, postavení příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky a dalších osob při zajišťování výkonu vazby a upravit dozor nad tímto výkonem.

Informace o dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých.

Jakým způsobem lze zaslat finanční prostředky vězněným osobám

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Nákup potravin a věcí osobní potřeby

Obvinění mohou v době stanovené časovým rozvrhem dne provádět nákup potravin a věcí osobní potřeby.

Přijímání balíčků

Dospělý obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg (včetně obalu).

Donáška civilního prádla obviněným

Výměna se provádí donáškou do vazební věznice v pracovní dny Po - Čt v době od 08.00 - 10.00 hodin na vchodě z ulice Kratochvílova.

Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení pro odesílatele balíčku

Doba návštěv

Návštěvy obviněných upravuje vnitřní řád Vazební věznice Ostrava v souladu se Zákonem o výkonu vazby č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.

Korespondence obviněných a použití telefonu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení.