banner

Nákup potravin a věcí osobní potřeby – odsouzení

Nákup potravin a věcí osobní potřeby – odsouzení

Nákupy odsouzených se uskutečňují zpravidla 2x za týden v rozsahu minimálního sortimentu stanoveného vnitřním řádem. Nákupy se uskutečňují bezhotovostní formou max. ve výši 1600,- Kč za týden.