banner

Doba návštěv odsouzených

Návštěvy odsouzených se uskutečňují v návštěvní místnosti vazební věznice zpravidla v sobotu v devadesátiminutových blocích, v období jednoho měsíce v celkové délce až 3 hodiny.

V průběhu návštěvy platí zákaz kouření a konzumace jakýchkoli potravin či nápojů zakoupených mimo VV Ostrava (z hygienických a bezpečnostních důvodů).

Zúčastněné osoby: Návštěvy se mohou zúčastnit nejvýše 4 osoby, včetně nezletilých dětí. Návštěvy se uskuteční vždy za přítomnosti příslušníka VS ČR.

Jednotlivé termíny návštěv odsouzených v sobotu (platí pouze pro odsouzené kmenově zařazené ve Vazební věznici Ostrava

07.30 – 09.00 hod.
09.30 – 11.00 hod.
12.00 – 13.30 hod
14.00 – 15.30 hod.

Pozn.: Konkrétní termín návštěvy je stanoven dle kapacitních možností. Návštěvy odsouzených upravuje Vnitřní řád Vazební věznice Ostrava pro odsouzené v souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.