banner

Spolupráce s nevládními organizacemi

V rámci zajištění výpomoci vězněným osobám spolupracují pověření zaměstnanci s Charitou Ostrava, Armádou spásy a oblastním spolkem Českého červeného kříže v Ostravě.

Jedná se zejména o jednorázový balíček s hygienou, případně o ošacení, které vězněná osoba potřebuje k programu zacházení, či při propuštění na svobodu v situaci, kdy tato nemá funkční zázemí. Již tradiční jsou kulturní vystoupení Armády spásy, v době předvánoční, které jsou spojena s předáváním balíčků sociálně potřebným vězněným osobám. Armáda spásy rovněž jednorázově poskytuje sponzorské věcné dary vazební věznici. (Např. kytara, vánoční výzdoba …) . V případě, že je propouštěna vězněná osoba na svobodu a zároveň nemá zajištěno ubytování, je tato situace řešena ve spolupráci s azylovými domy. Většinou se jedná o Azylový dům Armády spásy v Ostravě a Charitním domem sv. Františka, jehož zřizovatelem je Charita Ostrava. Vazební věznice Ostrava spolupracuje rovněž s Poradnou pro občanství/lidská práva. Tato spolupráce je upravena dohodou o spolupráci, která byla sjednána mezi jmenovanou poradnou a Vězeňskou službou. Spolupráce probíhá zejména ve složitých případech v oblasti legalizace pobytu vězňů

Novinky