banner

Pracovní poměr

Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. lékař, vychovatel, sociální pracovník, mzdová účetní). Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny konkrétní kvalifikační předpoklady, popř. odborná způsobilost. Vnitřními předpisy jsou na některá pracovní místa stanoveny kvalifikační požadavky.

Uchazeč doručí do vazební věznice žádost o přijetí do pracovního poměru strukturovaný životopis a souhlas se soustřeďováním osobních údajů.

Podmínky pro přijetí

Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí být:

 • bezúhonný
 • splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem
 • osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovního zařazení)
  (psychologické vyšetření se provádí na psychologickém pracovišti, cestovní náhrady si uchazeč hradí sám)

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity vycházejí a jsou upraveny Kolektivní smlouvou a čerpáním finančních prostředků z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb). Zaměstnavatel poskytuje a nabízí:

 • příspěvek na dovolenou a rekreaci
 • příspěvek na stravování
 • možnost půjček (na bydlení a sociální výpomoci v sociálně tíživých životních situacích)
 • příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
 • 25 – 30 dnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna
 • profesní rozvoj a růst zaměstnanců (prohlubování kvalifikace, stáže, studium)