banner

Služební poměr

Uchazeč musí doručit do vazební věznice žádost o přijetí do služebního poměru, strukturovaný životopis, souhlas se soustřeďováním osobních údajů a osobní dotazník.

Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb. splňovat následující podmínky:

  • občanství ČR
  • věk nad 18 let
  • bezúhonnost
  • střední vzdělání s maturitou
  • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby
  • není členem politické strany nebo politického hnutí
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
    (psychologické vyšetření se provádí na psychologickém pracovišti, cestovní náhrady si uchazeč hradí sám)

Výhody služebního poměru

Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Dále je možné příslušníkům, kteří studují poskytovat studijní volno s nárokem na služební příjem. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské péče. Na některých organizačních jednotkách je možnost i ubytování v ubytovnách VS ČR. Naturální náležitosti jako je služební stejnokroj, součástky určené k obměně, nebo doplnění služební výstroje a výzbroje, ad. Další výhody jsou příslušníkům poskytovány v souladu se sjednanou Kolektivní dohodou a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Příslušníci mají možnost ve volném čase využívat sportovní a rehabilitační zařízení bezpečnostního sboru.

Dokumenty ke stažení