banner

Duchovní služba

Působení kaplanů ve vazební věznici se omezuje na jednotlivce nebo malé skupinky vězněných osob, které si přivádějí na základě jejich žádosti do kanceláře.

V kanceláři kaplanů, která je vybavena audiovizuálními prostředky a knihovnou, mohou s vězněnými osobami provádět pastorační rozhovory, modlitby „minibohoslužby“ s četbou a rozborem biblických textů, vyučování věrouky, poslech duchovní hudby a videoprogramů s duchovní tématikou. Kromě vlastního působení kaplan z pověření ředitele vazební věznice koordinuje práci duchovních všech církví, kteří docházejí do věznice jako dobrovolníci. V současné době je pro duchovní působení na věznici zaregistrováno 13 duchovních ze šesti církví a náboženských společností.

Je tedy možno konstatovat, že duchovní služba ve vazební věznici se stala neodmyslitelnou součástí zacházení s vězněnými osobami.

Novinky z duchovní služby