banner
10.1.2018

Volba prezidenta České republiky 2018

Volba prezidenta České republiky 2018 proběhne ve Vazební věznici Ostrava dne 12. ledna 2018 za přítomnosti členů volební komise.  Možnost zapsání do zvláštního seznamu voličů využilo celkem 317 vězněných osob. Hlasovat je možné také na základě předem vyřízeného voličského průkazu. Žádná vězněná osoba však tuto možnost nevyužila a voličský průkaz si nevyřídila. V současné době je ve vazební věznici umístěno okolo 500 vězněných osob.

Dne 15.1.2018

Prezidenta ČR volilo ve vazební věznici celkem 251 voličů, z toho 142 osob ve výkonu vazby a 109 osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Z tohoto počtu pouze dvě vězněné osoby využily možnost hlasovat na voličský průkaz. V době konání voleb bylo ve vazební věznici umístěno 503 vězněných osob.