banner
2.8.2017

Spolupráce s Lesy České republiky

Vazební věznice Ostrava a Lesy České republiky, s.p. uzavřely v květnu 2017 „Dohodu o výpomoci – úklidu pozemků ve správě Lesů ČR”. Vazební věznice je připravena v rámci začleňování odsouzených zpět do společnosti zajistit pro Lesy ČR úklid odpadu na pozemcích, a to nasazením pracovních sil odsouzených umístěných ve vazební věznici. Jedná se zejména o provádění úklidu a dalších drobných rekultivačních prací na pozemcích ve správě Lesů ČR vybranými odsouzenými.

Odsouzení již odpracovali v průběhu tří měsíců okolo 200 hodin v místech Prostřední Suchá, Havířov – Horní Suchá a v Ostravě – Radvanicích. Svou dobrovolnou prací se snaží navrátit přírodě původní tvář, kterou člověk poškodil. Tento projekt je zaměřen zejména na likvidaci černých skládek a rekultivaci krajiny, neboť Ostravsko je v rámci republiky jednoznačně na prvním místě v budování černých skládek. Další akce je naplánována na měsíc září.