banner

Duchovní služba

26.7.2017

Historie duchovní péče ve vazební věznici

Kromě tradičního převýchovného způsobu – prací – se ve věznicích rovněž dbalo na kulturní, vzdělanostní a mravní povznesení vězňů. K tomuto účelu byli pro věznice sborových soudů (zemských a krajských) smluvně zajištěni učitel a duchovní, zatímco v trestnicích …
Kromě tradičního převýchovného způsobu – prací – se ve věznicích rovněž dbalo na kulturní, vzdělanostní a …

26.7.2017

Webové stránky VDP

Internetové stránky Vězeňské duchovenské péče naleznete na adrese:  www.vdpcr.eu
Internetové stránky Vězeňské duchovenské péče naleznete na adrese:  www.vdpcr.eu

12.12.2016

Setkání s představiteli církevní a náboženské společnosti

Dne 28.11.2016 se konalo pravidelné setkání duchovních, kteří docházejí do vazební věznice jako dobrovolníci a jsou vězněným osobám nápomocni v těžké životní situaci. Zástupci jednotlivých církví a náboženské společnosti byli informováni 1. zástupcem ředitele o …
Dne 28.11.2016 se konalo pravidelné setkání duchovních, kteří docházejí do vazební věznice jako dobrovolníci a …

28.1.2013

Slavnostní otevření kaple

Ve Vazební věznici Ostrava byla slavnostně otevřena vězeňská kaple Dne 14.12.2012 při slavnostní bohoslužbě pan biskup Mons. František Lobkowicz požehnal novou vězeňskou kapli sv. Michaela archanděla. Obřadu bohoslužby se zúčastnil kaplan vazební věznice Mgr. Václav …
Ve Vazební věznici Ostrava byla slavnostně otevřena vězeňská kaple Dne 14.12.2012 při slavnostní bohoslužbě pan …

8.10.2012

Setkání vězněných osob s Michaelem Clarkem z Velké Británíe

Dne 18.9.2012 proběhlo ve Vazební věznici Ostrava zajímavé a neobvyklé setkání s Michaelem Clarkem z Velké Británie. Desítka uvězněných mužů měla příležitost vyslechnout si autentické svědectví staršího muže, podle vlastních slov chronického zloděje, který díky …
Dne 18.9.2012 proběhlo ve Vazební věznici Ostrava zajímavé a neobvyklé setkání s Michaelem Clarkem z …