Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Vazební věznice Olomouc se snaží o vytváření podmínek pro zaměstnávání odsouzených, kteří jsou zde určeni k výkonu trestu.

Zaměstnáni jsou jednak v rámci svého vnitřního provozu vazební věznice. Odsouzení pracují na 12 pracovištích (údržba, příjmový sklad, prádelna, úklidy, vězeňská, závodní kuchyně, autopark) a zajišťují tak chod vnitřního provozu vazební věznice. Jednotlivá pracoviště jsou řízena pracovníky oddělení logistiky a oddělení výkonu vazby a trestu.

Dále je zaměstnávání odsouzených realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi podnikatelským subjektem a vazební věznici. V současné době vazební věznice spolupracuje s pěti soukromými firmami, což vězňům umožňuje pracovat na pracovištích s volným pohybem mimo vazební věznici. Zařazeni jsou převážně na pozicích pomocných dělníků v různých oborech činností. Zájem podnikatelských subjektů je však mnohem větší, než je vazební věznice schopna uspokojit. Celkově lze konstatovat, že míra zaměstnanosti odsouzených je podmíněna úspěšným hledáním možností zaměstnávání, které spočívá hlavně ve vyhledávání vhodných pracovních příležitostí vyplývajících z typů požadovaných prací a aktuálních možností vazební věznice.

Zaměstnanost se v I. pololetí roku 2018 pohybovala na 98,66 %. Porovnání s I. pololetím roku 2017, kdy se zaměstnanost pohybovala na 97,41 %, je znázorněno v  grafu.

Z celkového počtu osob umístěných k výkonu trestu do Vazební věznice Olomouc v I. pololetí roku 2018 průměrně pracovalo 50,14 odsouzených. Z tohoto počtu to bylo na střežených pracovištích průměrně 32,55 % a na pracovišti s volným pohybem mimo vazební věznici pak 17,59 % odsouzených (počet odsouzených průměrně zařazených na jednotlivých pracovištích s volným pohybem mimo věznici je znázorněn v grafu).

Udržení současné hranice zaměstnávání odsouzených osob je věnováno maximální úsilí a tato oblast patří mezi priority Vazební věznice Olomouc.

Novinky ze zaměstnávání odsouzených

Kontaktní osoba

Bartošová Eva
obchodní referent

e-mail: ebartosova(a)vez.olc.justice.cz
tel.: 585 525 361, 585 525 365

Karta věznice