Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Spolupráce s občanským sektorem

Vazební věznice Olomouc dlouhodobě spolupracuje v péči o vězněné osoby s organizacemi státního i nestátního sektoru. Společným úkolem je pomoc lidem a zprostředkování preventivní, podpůrné a intervenční služby pro osoby nacházející se v nepříznivých životních situacích.

Nezisková organizace Podané ruce

Jedná se o organizaci jenž tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhá hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci. Ve Vazební věznici Olomouc je u odsouzených i obviněných realizován projekt ,,Život bez drog“. Cílem je posilování motivace pro život bez drog, spolupráce na eliminaci možnosti drogové závislosti, snaha vybavit klienty „dovednostmi“ identifikovat rizikové situace, předvídat je a vyhnout se jim, nebo je bez újmy zvládnout. Dalším projektem jenž je ve věznici realizován, je projekt ,,Program řešení dluhů“. Tento projekt, který je zaměřen na odsouzené, jenž mají rizika v oblasti financí, má za cíl, poskytovat základní informace umožňující zhodnotit vlastní finanční situaci, rozvinout schopnost zhodnotit dluhovou situaci a v neposlední řadě řešit konkrétní finanční problémy. ,,Aby se svoboda nestala celou“ je nejnovější projekt, který je odsouzeným nabídnut.  Tento projekt je zaměřen na odsouzené, které čeká brzký výstup z výkonu trestu odnětí svobody a slouží jako pomocná ruka při získání zaměstnání, realizaci rekvalifikačních kurzů a poskytnutí tzv. tréninkových míst, což jsou místa, kde mohou být odsouzení na určitou dobu zaměstnáni.

Probační a mediační služba ČR

Tato spolupráce usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Je zde snaha o začlenění odsouzeného do života společnosti bez dalšího porušování zákonů.

Sociální koordinátoři, okresní správa sociálního zabezpečení, úřady práce

Jedná se převážně o posilování externích sociálních vztahů a právního vědomí, poskytování odborného sociálního poradenství a metodické pomoci.