Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přijímání osob do výkonu trestu

Podmínky přijetí odsouzených k výkonu trestu a další informace.

Odsouzení jsou přijímáni do výkonu trestu po ověření jejich totožnosti a na základě těchto dokumentů:

  1. písemného nařízení výkonu trestu, vydaného soudem na jeho základě,
  2. písemné výzvy k nastoupení do výkonu trestu vydané soudem,
  3. písemného příkazu k dodání odsouzeného do výkonu trestu vydaného soudem, které musí být opatřeny podpisem soudce, příp. pověřeného soudního úředníka a úředním razítkem soudu.

Nástup výkonu trestu odnětí svobody stanovuje příslušný soud, a to včetně uvedení termínu a konkrétní věznice. Příjem odsouzených k výkonu trestu se provádí v příjmových věznicích – jednou z nich je Vazební věznice Olomouc.
Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka, a to osobou stejného pohlaví, též se provedou potřebná hygienická a protiepidemická opatření.
Při přijetí do výkonu trestu je odsouzený poučen o svých právech a povinnostech, které má během výkonu trestu odnětí svobody.

Pozn.: Další podrobné informace týkající se přijímání osob do výkonu trestu odnětí svobody upravuje Vyhláška MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.