Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní služba

Duchovní služba ve Vazební věznici Olomouc započala již v roce 1990, kdy začali docházet za vězni první dobrovolní duchovní a zástupci křesťanských církví. Od roku 1992 začal vykonávat dobrovolnickou duchovní službu také zaměstnanec vazební věznice Otto Broch, který zde od roku 1998 pracuje jako kaplan na plný pracovní úvazek. Jeho hlavní činností je především udržovat pravidelný pastorační kontakt se zájemci z řad obviněných a odsouzených, zajišťovat bohoslužby a koordinovat službu dobrovolných duchovních, kteří docházejí z různých křesťanských církví. Organizuje rovněž i duchovní a kulturní programy. V minulosti ve vazební věznici vystupovali například hudebníci Eva Henychová, sestry Steinovy, Svatopluk Karásek se skupinou Svatopluk, zpěvák Láďa Křížek či Vladimír Merta, ale i divadelní soubory se svými představeními. Celkově má o duchovní službu zájem 30 – 40 % ze všech osob ve výkonu vazby. Kaplan také vede tematicky zaměřené kroužky a podílí se na programech zacházení s odsouzenými.

V roce 2001 byly ve vazební věznici vyčleněny nové prostory pro vybudování kaple a pastorační místnosti kaplana. Dne 4. května 2001 pak byla při slavnostní ekumenické bohoslužbě, za účasti zástupců a představitelů docházejících církví v čele s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, zástupců veřejného života a představitelů vězeňské služby, tato kaple slavnostně otevřena. Svého času to byla první takto obnovená kaple ve věznicích České republiky.

Seznam církví a náboženských společností působících ve Vazební věznici Olomouc

  • Římskokatolická církev,
  • Pravoslavná církev,
  • Řeckokatolická církev,
  • Českobratrská evangelická církev,
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

Dále zde podle potřeby působí  duchovní z Církve československé husitské a z Apoštolské církve. V minulosti docházeli také duchovní i z Církve adventistů sedmého dne a Armády spásy.

V předvánočním období duchovní z těchto církví navštěvují osobně každého vězně a spolu s přáním jim předávají i malý balíček. Tato tradice se udržuje již od roku 1999.

Kontakty

Kaplan vazební věznice
Mgr. Otto Broch
trvalý jáhen římskokatolické církve
email: obroch(a)vez.olc.justice.cz
tel.: 585 525 333

Internetové stránky Vězeňské duchovenské péče: www.vdpcr.eu

Novinky z duchovní služby