Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní služba

Duchovní služba ve Vazební věznici Olomouc vznikala již v roce 1990, kdy začali docházet za vězni první duchovní křesťanských církví. V současné době má duchovní činnost ve vazební věznici své nezastupitelné postavení.

Duchovní služba ve Vazební věznici Olomouc vznikala již v roce 1990, kdy začali docházet za vězni první duchovní křesťanských církví. V současné době má duchovní činnost ve vazební věznici své nezastupitelné postavení.

V roce 2001 byly ve vazební věznici vyčleněny nové prostory pro vybudování kaple a pastorační místnosti kaplana. Dne 4. května 2001 byla pak při slavnostní ekumenické bohoslužbě, za účasti zástupců a představitelů docházejících církví v čele s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, zástupců veřejného života a představitelů vězeňské služby, tato kaple slavnostně otevřena. Svého času to byla první takto obnovená kaple ve věznicích České republiky.

V roce 1998 byl pro vazební věznici ustanoven kaplan, který zde pracuje na plný pracovní úvazek. Jeho hlavní činností je především udržovat pravidelný pastorační kontakt se zájemci z řad obviněných a odsouzených a zajišťovat bohoslužby, kterých se týdně zúčastňuje na 30 – 40 vězňů. Organizuje rovněž i duchovní a kulturní programy. V minulosti ve vazební věznici vystupovali například hudebníci Eva Henychová, sestry Steinovy, Svatopluk Karásek se skupinou, zpěvák Láďa Křížek a Vladimír Merta, ale i divadelní soubory se svými představeními. Celkově má o duchovní službu zájem 30 – 40 % ze všech osob ve výkonu vazby. Dále kaplan vede tématicky zaměřené kroužky a podílí se na programech zacházení s odsouzenými. Také koordinuje službu dobrovolných duchovních, kteří docházejí z různých křesťanských církví.

Seznam církví a náboženských společností působících ve Vazební věznici Olomouc

  • římskokatolická církev,
  • pravoslavná církev,
  • řeckokatolická církev,
  • českobratrská evangelická církev,
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

V minulosti docházeli duchovní i z Církve adventistů sedmého dne a Armády spásy.
V předvánočním období duchovní z těchto církví navštěvují osobně každého vězně a spolu s přáním jim předávají i malý balíček. Tato tradice se udržuje již od roku 1999.

Kontakty

Kaplan vazební věznice
Mgr. Otto Broch
trvalý jáhen římskokatolické církve
email: obroch(a)vez.olc.justice.cz
tel.: 585 525 333

Internetové stránky Vězeňské duchovenské péče: www.vdpcr.eu

Novinky z duchovní služby