Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
4.11.2016

Výměnná stáž v Rumunsku

Na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi VS ČR a VS Rumunska se ve dnech 10 – 14. října 2016 uskutečnila výměnná stáž. Pětičlenná delegace ČR v průběhu pobytu v Rumunsku navštívila Věznici Rahova a Věznici Jilava v Bukurešti. Delegaci přijal také na generálním ředitelství VS Rumunska náměstek generálního ředitele.

Díky existenci dohody o spolupráci mezi Vězeňskou službou České republiky a Vězeňskou službou Rumunska mohla proběhnout tato zahraniční stáž, jejímž cílem byla výměna informací a zkušeností v administrativních oblastech týkajících se vězněných osob.

Program delegace odboru správního a dvou vedoucích oddělení správních ve složení Jaroslav Bauer, Alice Hladíková, Lucie Mäsiarová, Tomáš Procházka a Eva Gürbüz byl v rámci reciproční stáže zaměřen zejména na problematiku evidence údajů k vězněným osobám, spisovou službu a vězeňské informační systémy. Zástupci ČR a Rumunska si tak mohli porovnat fungování administrativních činností v obou zemích. Ve věznicích Rahova a Jilava si zástupci České republiky prohlédli i jednotlivá oddělení výkonu vazby a trestu a prostory sloužící k činnostem s vězněnými osobami.

Společným problémem obou vězeňských služeb je přeplněnost věznic. V současné době je ve 34 věznicích (z toho jedna pro ženy) v Rumunsku umístěno celkem 27.774 vězněných osob při celkové kapacitě 26.065 vězněných osob. Ubytovací kapacita je počítána na 6 kubických metrů (nejsou výjimkou třípatrové postele), v případě přepočtu na 4 m2 by byla ovšem přeplněnost věznic mnohem vyšší.

Ing. Eva Gürbüz
vedoucí správního oddělení