Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
22.8.2018

Výstava fotografií

V pondělí 13. srpna byla v prostorách Laudonova sálu, v Pevnosti poznání v Olomouci, slavnostně zahájena výstava fotografií Jindřicha Štreita „Ze tmy ke světlu“, pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františka Jury. Na více jak 40-ti velkoformátových barevných fotografií je zachycena služba vězeňských kaplanů. Tento unikátní soubor byl vytvořen u příležitosti 20. výročí od založení vězeňské kaplanské služby a poprvé byl představen veřejnosti v červenci tohoto roku na Velehradě, v rámci výroční kaplanské konference.

Při olomoucké vernisáži se sešli významní hosté z řad představitelů samosprávy i veřejného a kulturního života. Sám autor o této výstavě řekl: „ Tuto výstavu považuji za zásadní ve své tvorbě a rád bych v tom pokračoval. Ne každý má možnost navštěvovat věznice, být s vězni a kaplany, zúčastnit se bohoslužby a přinést o tom svědectví“.

Na přípravě a výrobě rámů k fotografiím, i na vlastní instalaci výstavy, se podíleli odsouzení z Vazební věznice Olomouc, pod vedením místního kaplana Mgr. Otto Brocha, který se stal i kurátorem výstavy. Výstava samotná, i s krásně provedeným doprovodným katalogem, vzbudila opravdový zájem. Proto se připravují další výstavy v galeriích v Praze, ve Zlíně, Vsetíně a dalších krajských městech. K vidění bude i v prostorách senátu, kde bude součástí semináře o vězeňské duchovní službě, konajícího se pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora.

 

maz