Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.1.2018

Volby prezidenta republiky

Celkem 83 vězněných osob, což je 39 % z celkového počtu oprávněných voličů, ve Vazební vězni Olomouc projevilo zájem zúčastnit se voleb prezidenta České republiky. Do zvláštního seznamu voličů bylo zapsáno 30 obviněných a 40 odsouzených, ve stálém seznamu voličů je 1 obviněný a na voličský průkaz bude volit 6 obviněných a 3 odsouzení. Zájem o informace o jednotlivých kandidátech vězněné osoby projevily. Získat je mohly prostřednictvím sledování televize, poslechu rozhlasu či z denního tisku.

Nakonec se z uvedených zájem k volbám dostavilo celkem 68 osob. Na voličský průkaz volilo 7 osob (3 odsouzení, 4 obvinění), ve stálém seznamu voličů byl 1 obviněný a 60 osob (23 obviněných a 37 odsouzených bylo zapsáno ve zvláštním seznamu voličů). Neodvolení 15ti osob bylo způsobeno, že buď neměli platný doklad totožnosti nebo jim nebyl voličský průkaz doslán z jejich obce, ve které mají trvalé bydliště.

Zájem o prezidentské volby je oproti podzimním parlamentním značný, těch se totiž účastnilo jen 15 % z celkového počtu možných voličů. Větší zájem je i o letošní volbu prezidenta ve srovnání s lednovou volbou v roce 2013, kdy se prvního kola účastnilo celkem 49 vězňů (26 odsouzených a 23 obviněných) a druhého kola se účastnila 56 vězňů (26 odsouzených a 28 obviněných), což bylo 26 % a 29 %.

Volby započaly v pátek 12. ledna po 14té hodině a konali za přítomnosti okrskové volební komise v provizorně připravené volební místnosti, která byla standardně vybavena také plentou a přenosnou volební urnou. Obvinění a odsouzení byli do této volební místnosti postupně  z cel a oddílů příslušníky naváděni.

 

maz