Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.12.2016

Den vězeňství a ocenění zaměstnanců

Při příležitosti Dne českého vězeňství se konal slavností aktivit ředitele vazební věznice, kterého se kromě zaměstnanců účastnili i další hosté.

Na slavností aktiv konaný dne 16. prosince přijal pozvání nový hejtman Olomouckého kraje MUDr. Oto Košta, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR Ing. Roman Váňa a členové poradního sboru ředitele. Celou akci rovněž jako loňský rok hudebně doprovázela hudba Armády ČR.

Na aktivitu ředitel vazební věznice shrnul události, které přinesl rok 2016 jak v celé vězeňské služby, tak v regionu i v naší vazební věznici. Zmíněny byly projekty, které jsou ve VS ČR realizovány. Zdůrazněny byly i investice a opravy, které v olomoucké věznici v tomto roce byly provedeny a plány na rok následující.

V druhé části aktivitu obdrželi vybraní zaměstnanci ocenění, které jim udělil generální ředitel Vězeňské služby ČR:

Medaile za věrnou službu III. stupně: ppor. Martin Spěšný, nprap. Jiří Kvapil, pprap. Josef Přibylík
Medaile za věrnou službu II. stupně: npor. Ing. Zdeněk Bartoš
Medaile VS ČR III. stupně: npor. Bc. Arnošt Málek, pprap. Bc. Martin Malec, pprap. Ondřej Damajka
Plaketa VS ČR II. stupně: Mgr. Andrea Chromcová, Mgr. František Drahý, Bc. Lucie Eichlerová, Ing. Pavel Koranda, DiS., Bc. Adam Veselský, Radomír Křižan
Z hostů obdržel ocenění v podobě Plakety VS ČR I. stupně: Mgr. Alena Hložková, MUDr. Ivo Mareš, MBA
Medaile za zásluhy za rozvoj: plk. Ing. Lumír Šatran, plk. Mgr. Tomáš Landsfeld

Na závěr ředitel věznice přítomným popřál hezké a klidné vánoce a vše nejlepší v novém roce. Obdobná slova zazněla také z úst Ing. Váni a MUDr. Košty, PhD.