Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.3.2016

Misijní návštěva

Ve středu dne 16. března 2016 zavítala mezi obviněné v olomoucké vazební věznice skupinka misionářů z biblické školy Charis Bible College, která je v Anglii ve Walsallu.

Biblická škola byla založená kazatelem evangelia Andrew Wommackem, který je učitelem Božího Slova a cestuje po celém světě. Studenti biblické školy se zapojují do místních církví praktickou částí služby. Tyto typy škol jsou rozšířené po celém světě (Amerika, Anglie, Německo, Austrálie, Rusko).

V rámci svého týdenního misijního pobytu v České republice bylo členům této biblické školy umožněno se setkat i se zájemci z řad obviněných naší vazební věznice. Na třicet jich naslouchalo osobním svědectvím misionářů a Božímu slovu, někteří přijali také osobní modlitbu do své životní situace. Setkání se neslo v otevřeném a radostném duchu a bylo povzbuzením pro všechny zúčastněné.

Mgr. Otto Broch
kaplan