Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
18.12.2018

Den vězeňství a ocenění zaměstnanců

Při příležitosti Dne českého vězeňství, který připadá na 14. prosince, se konal slavností aktivit ředitele vazební věznice, kterého se kromě zaměstnanců účastnili i další hosté. Pozvání přijal ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, Ing. Roman Váňa a členové poradní komise ředitele. Celou akci jako již tradičně hudebně doprovázela hudba Armády ČR.

Na aktivitu ředitel vazební věznice plk. Mgr. Jiří Ruprecht shrnul historické mezníky vývoje vězeňské služby v posledních 100 letech a to jak z celorepublikového pohledu, tak rovněž v kontextu naší vazební věznice. Přítomní mohli vidět i dobové fotografie týkající se Vazební věznice v Olomouci.

V druhé části aktivitu obdrželi vybraní zaměstnanci ocenění, jež jim udělil generální ředitel Vězeňské služby ČR:

Medaile za věrnou službu 3. stupně: npor. Mgr. Markéta Doleželová, npor. Bc. Václav Knop, pprap. Andrea Charvátová, rtn. Lenka Kreuzziegerová, ppor. Bc. Vladimír Zbořil, nprap. Mgr. Pavel Hrachovina, nprap. Jakub Häutler, prap. Roman Skopal

Medaile za věrnou službu 2. stupně: prap. Petr Švébiš

Medaile VS ČR 2. stupně: mjr. Bc. Petr Malinka

Plaketa VS ČR 2. stupně: Ing. Jana Majdová, MUDr. Eva Štefková, Bc. Romana Lehanková, Miroslav Horák

Plaketa VS ČR 1. stupně: Mgr. Tomáš Dostál, MSc, Bc. Radek Brázda, Ivo Parma

Pamětní čestná medaile k 25. výročí VS ČR 1993 – 2018: plk. Mgr. Petr Erneker, mjr. Mgr. Vladimír Hrachovina, mjr. Mgr. Jiří Směšný, mjr. Mgr. Aleš Friedl, Bc. Zdeňka Majorová, Antonín Konečný, Bc. Kamil Ondráček

Z hostů obdržel ocenění:

Plaketa VS ČR I. stupně: Ing. Josef Kula a Jan Grézl (členové poradní komise ředitele)

Pamětní čestná medaile k 25. výročí VS ČR 1993 – 2018: doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD., Ladislav Okleštěk a Ing. Roman Váňa

Na závěr ředitel věznice přítomným popřál hezké a klidné vánoce a vše nejlepší v novém roce. Obdobná slova zazněla také z úst ministra kultury a olomouckého hejtmana.

 

-maz-