Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.4.2020

Nabídka služebního místa: Strážný oddělení vězeňské stráže

Vězeňská služba České republiky – Vazební věznice Olomouc, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů na funkce:

Strážný – oddělení vězeňské stráže

Požadavky:

 • státní občan České republiky, starší 18 let
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou
 • výborný zdravotní stav, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
 • samostatnost, rozhodnost, komunikativnost
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

Platové a ostatní náležitosti:

 • tarifní třída 3 podle Nařízení vlády ČR č. 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů v platném znění
 • zvláštní příplatek

Ostatní náležitosti:

 • příspěvek na stravování
 • benefity z FKSP
 • 6 týdnů dovolené
 • náborový příspěvek

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouc je funkce zařazena do 1. kategorie z hlediska psychické zátěže.

Písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, včetně strukturovaného životopisu, zasílejte pouze na níže uvedenou emailovou adresu do 31. 5. 2020. Při nesplnění vyhlášených inzerovaných podmínek, nebude na žádost reagováno.

Kontaktní osoba

Bc. Dušan Šuba
E-mail: zajem(@)vez.olc.justice.cz

Informujeme Vás, že v rámci přijímacího řízení budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče a rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, a to pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany zaměstnavatele před přijetím do služebního poměru. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, rodné číslo, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Při zpracování Vašich údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.