Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
14.1.2020

Nabídka pracovního místa: Lékař – psychiatr zdravotnického střediska

Vězeňská služba České republiky – Vazební věznice Olomouc, přijme do pracovního poměru na dohodu o pracovní činnosti zaměstnance k obsazení pracovního místa:

Lékař – psychiatr zdravotnického střediska

Požadavky:

  • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb.
  • specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. – atestace v oboru psychiatrie
  • dobrý zdravotní stav, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu práce
  • občanská a trestní bezúhonnost
  • samostatnost, rozhodnost, komunikativnost, příjemné vystupování
  • dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office)

Platové náležitosti:

  • odměna stanovená podle platných právních předpisů s přihlédnutím k NV ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Ostatní náležitosti:

  •  rekreace v zařízeních vězeňské služby
  • možnost stravování

Předpokládaný nástup do funkce: dohodou

Dle rozhodnutí KHS Olomouc je funkce zařazena do II. kategorie z hlediska expozice biologickými činiteli. 

Písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, včetně strukturovaného životopisu, zasílejte pouze na níže uvedenou emailovou adresu do 29. února 2020.

Ředitel Vazební věznice Olomouc si vyhrazuje právo zrušit vyhlášené přijímací řízení bez udání důvodu.

Kontaktní osoba

Lucie Bílková, DiS.

E-mail: zajem(@)vez.olc.justice.cz

Informujeme Vás, že v rámci přijímacího řízení budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání dohody o pracovní činnosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany zaměstnavatele před sjednáním dohody o pracovní činnosti. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Při zpracování Vašich údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.