Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinným subjektem pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4. Více na webových stránkách GŘ VS ČR https://www.vscr.cz/informacni-servis/svobodny-pristup-k-informacim/