Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Vazební věznice Litoměřice má k dispozici 44 pracovních míst pro odsouzené,

Vazební věznice Litoměřice má k dispozici 35 pracovních míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazeni do vnitřních provozů, které zajišťují běžný provoz vazební věznice. Největší počet pracovně zařazených odsouzených je ve vězeňské a zaměstnanecké kuchyni, zde odsouzení vykonávají profese kuchař a pomocná síla v kuchyni. Na správný technologický postup přípravy stravy a na její kvalitu je dohlíženo zaměstnanci vazební věznice. Odsouzení jsou rovněž zařazováni do dílny, zde vykonávají profese : zámečníka, automechanika, truhláře, instalatera, zedníka. Zbývající odsouzení jsou pracovně zařazováni ve skladu a vězeňské knihovněk a k zajištění úklidu správní budovy a dalších prostor vazební věznice včetně jejího blízkého okolí.

Od roku 2010 má Vazební věznice Litoměřice k dispozici 9 pracovních míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazeni mimo objekt vazební věznice, kdy v současné době jsou  odsouzení zaměstnáni u Okresního soudu Litoměřice, Technických službách města Litoměřice a Slavoj Litoměřice.

Odměňování osob vykonávajících trest odnětí svobody zařazených rozhodnutím ředitele vazební věznice nebo věznice do práce, a to v rámci vnitřní režie, vlastní výroby a podnikatelské (hospodářské) činnosti věznice nebo na smluvním základě s jiným subjektem upravuje Nařízení generálního ředitele č. 13/2018 o odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky ze zaměstnávání odsouzených

Chcete zaměstnat odsouzené z Vazební věznice Litoměřice

Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice nabízí dle možností (ubytovací kapacity) zaměstnávání odsouzených mimo objekt Vazební věznice Litoměřice. Bližší informace, Vám poskytne vedoucí ekonomického oddělení.

Kontaktní údaje

Ing. Jana Tomášková
email: JTomaskova@vez.ltm.justice.cz
tel.: 416 720 160

 

Karta věznice

KARTA VĚZNICE