Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Věznice v Litoměřicích byla postavena v letech 1907 – 1908 jako krajský ústav pro výkon vazby a k tomuto účelu slouží bez přerušení dodnes. V současné době je vazební věznice určena pro výkon vazby obviněných mužů a žen, včetně mladistvých kteří jsou ve výkonu vazby pro Krajský soud v Ústí nad Labem a okresní soudy v Ústí nad Labem, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Mělníku.

Od roku 2005 je s výkonem vazby ve vazební věznici zabezpečován příjem odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody, kdy v tomto roce bylo nově otevřeno přijímací oddělení pro odsouzené. Součástí vazební věznice je rovněž samostatné oddělení výkonu trestu pro odsouzené muže, zařazené do typu věznice s ostrahou „střední stupněm zabezpečení“ a nově je otevřený specializovaný oddíl pro trvale  pracovně nezařaditelné odsouzené muže, zařazené do typu věznice s ostrahou „oddělení s vysokým stupněm zabezpečení“.

Celková ubytovací kapacita vazební věznice činí 367 míst. Z tohoto počtu je vyčleněno pro výkon vazby obviněných 201 míst a pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených 166 míst. Vězni jsou ubytováni na společných celách s průměrnou kapacitou 2 lůžka, největší z nich mají pět lůžek. Jednolůžkových světnic je pět, dvoulůžkových 95.

O umístěné vězněné osoby celkem pečuje 310 zaměstnanců. Z tohoto počtu jde celkem o 241 příslušníků (171 příslušníků, kteří zajišťují chod ve vazební věznici a 70 příslušníků Justiční stráže) a 69 občanských pracovníků VS ČR. Vazební věznice dále zabezpečuje činnost justiční stráže u Krajského a Okresního soudu v Ústí nad Labem, dále u okresních soudů a státních zastupitelství se sídly v Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Mělníku.