Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu

Vazební věznice Litoměřice má zřízené oddělení určené pro nástup výkonu trestu a oddělení pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazováni na pracoviště a zajišťují běžný provoz vazební věznice.

Vazební věznice Litoměřice má zřízené oddělení určené pro nástup výkonu trestu, tzv. přijímací oddělení pro odsouzené. Zde jsou odsouzení umístěni pouze dočasně. Vazební věznice Litoměřice má rovněž 40 míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazováni na pracoviště, která zajišťují běžný provoz vazební věznice a dále na vnější pracoviště tj. :  Okresní soud Litoměřice, Technické služby města Litoměřice a Slavoj Litoměřice. Nově je otevřený specializovaný oddíl pro trvale  pracovně nezařaditelné odsouzené muže, zařazené do typu věznice s ostrahou „oddělení s vysokým stupněm zabezpečení“, kapacita oddílu je 6 míst.

 

Do Vazební věznice Litoměřice jsou vybíráni odsouzení, kteří jsou pro VTOS zařazeni do věznice s ostrahou „se středním stupněm zabezpečení“, mají určitou kvalifikaci a požadovanou úroveň chování a vystupování, včetně pracovních dovedností a návyků.

Vzdělávací aktivity

Plné pracovní vytížení odsouzených zařazených ve VTOS ve vazební věznici Litoměřice je účast na vzdělávacích aktivitách založena na principu dobrovolnosti a skutečného zájmu.

Speciálně výchovné aktivity

Speciálně výchovné aktivity jsou realizovány výhradně pod vedením specialistů oddělení výkonu vazby a trestu. Zahrnují individuální nebo skupinová pedagogická a psychologická poradenství, sociálně právní výcvik. Cíle jsou stanovovány na základě zájmu a osobnostních aspektů účastníků.

Zájmové aktivity

Kondiční posilování – věnuje se mu většina odsouzených na oddělení. V rámci přidělených finančních prostředků postupně docházelo k nákupu nových posilovacích strojů a doplňování dalších dílčích částí stávajícího vybavení. Florbalový kroužek – tělocvična je využívána 2x v týdnu a v sobotu v den návštěv. Akvaristika – k dispozici je akvaristická místnost s velmi slušným vybavením. O rybičky i o čistotu jednotlivých akvárií se starají odsouzení, kteří přišli do VTOS s již získanými zkušenostmi. Tato místnost je využívána i ostatní odsouzenými a to k odpočinku, psaní dopisů, ke společenské hře šachy, četbě apod. Šachový kroužek – používá se turnajový systém, tj. metoda, kterou jsou odsouzení stále motivováni především k přípravě a následně k určité činnosti. Nově vznikl  od roku 2016 včelařský kroužek.

Uspokojování kulturních a duchovních potřeb

Uspokojování kulturních potřeb je zajišťováno možností každodenního nepřetržitého sledování televizních pořadů, možností odběru denního tisku i jiných periodik. Další možností je půjčování knih z vězeňské knihovny, která má ve Vazební věznici Litoměřice dobrou úroveň. K dispozici je běžná beletrie, řada náboženské a odborné literatury. Do věznice pravidelně dochází zástupci z řad církví a dalších nevládních organizací, možnost účastnit se na těchto setkáních je neomezená.

Nejčastější popisy životních situací naleznete v článku Nejčastější dotazy nebo v článku Výkon vězeňství