Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Seznam právních předpisů

Zákony a právní předpisy

A/ Zákony a právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky

1. zák.č.555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky ve znění pozdějších předpisů,
2. zák.č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,
3. zák.č.293/1993 Sb., o výkonu vazby,ve znění pozdějších předpisů,
4. zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,
5. zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,
6. zák.č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů,
7. vyhl.č.345/1999 Sb. ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,ve znění pozdějších předpisů,
8. vyhl.109/1994 Sb. ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu vazby,ve znění pozdějších předpisů,
9. nařízení vlády č.365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody,ve znění pozdějších předpisů,

B/ Rozkazy,nařízení,instrukce a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky

10. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001,č.j. 505/2001-Org.,kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní,krajské a vrchní soudy,příloha č. 7 a 8,
11. Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 60/2006-OBKŘ ze dne 28.2.2006, o justiční stráži

C/ Rozkazy a nařízení ředitele Vazební věznice Litoměřice

12. Vnitřní řád Vazební věznice Litoměřice pro oddělení výkonu trestu odnětí svobody s dozorem,
13. Vnitřní řád pro přijímací oddělení Vazební věznice Litoměřice,
14. Vnitřní řád Vazební věznice Litoměřice (pro obviněné)

Poznámka

Právní předpisy uveřejňované ve Sbírce zákonů ČR je možné zakoupit formou drobného prodeje v místech a na adresách uvedených na zadní straně každé Sbírky zákonů.

V rámci Ústeckého kraje v Ústí n.L., 7RX,s.r.o., Dlouhá 9 a v Teplicích, L+N knihkupectví,Kapelní 4.