Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Podmínky přijetí do služebního nebo pracovního poměru

Služební a pracovní poměr u Vězeňské služby ČR

Vězeňská služba ČR nabízí uchazečům o přijetí do služebního poměru příslušníka Vězeňské služby ČR, níže uvedené podmínky

  • platové podmínky dle platných zákonů a nařízení, které tuto oblast upravují
  • zvláštní příplatek a dodatkovou dovolenou pro zaměstnance v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
  • perspektivu služebního růstu o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • sociální jistoty (lékařská péče, preventivní rehabilitace, rekreace, příspěvky na stravování, sportovní vyžití, aj.)

Od uchazečů do služebního poměru je vyžadováno splnění podmínek

  • státní občanství ČR
  • ukončené úplné střední vzdělání s maturitou
  • velmi dobrý zdravotní stav, zdravotní klasifikace A – schopen bez omezení
  • morální a trestní bezúhonnost
  • psychická a fyzická způsobilost

Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém jsou uchazeči seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se základními povinnostmi vyplývajícími ze služebního poměru, zejména s podmínkami služby a s hmotným zabezpečením, s povinností absolvovat nástupní kurz.

Přijímací řízení obsahuje

  • psychologický test
  • vstupní lékařskou prohlídku
  • kondiční přípravu – ukázka testů zde

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče příslibem zaměstnání, Vězeňská služba ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu přijímacího řízení toto ukončit bez udání důvodů.

Pokud uchazeč splní všechny části přijímacího řízení, dojde na základě získaných podkladů k rozhodnutí ředitele organizační jednotky o přijetí uchazeče do služebního poměru nebo k ukončení přijímacího řízení.

  • platové podmínky podle Zákona č. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, stanovené nařízením vlády č. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  • zvláštní příplatek a dodatkovou dovolenou pro zaměstnance v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
  • perspektivu pracovního růstu
  • sociální jistoty (lékařská péče, preventivní rehabilitace, rekreace, příspěvky na stravování, sportovní vyžití, aj.)

Požadavky kladené na uchazeče do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR

  • vzdělání – střední odborné, úplné střední s maturitou, vysokoškolské – dle zastávané funkce
  • dobrý zdravotní stav
  • morální a trestní bezúhonnost
  • psychická způsobilost

Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém jsou uchazeči seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se:

  • zkušební dobou nově přijatých zaměstnanců, která činí 3 měsíce
  • zařazení do funkce při přijetí a obecné seznámení s popisem činnosti
  • platovými podmínkami při přijetí
  • povinností absolvovat nástupní školení VS ČR
  • zařazení do kategorizace prací dle § 37 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Přijímací řízení obsahuje

  • psychologický test
  • vstupní lékařskou prohlídku

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče příslibem zaměstnání, Vězeňská služba ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu přijímacího řízení toto ukončit bez udání důvodů.