Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
20.12.2017

Vánoční svátky za mřížemi

LITOMĚŘICE 20. prosince (VS ČR) - Vánoční čas, Štědrý den a Silvestr, je téměř pro každého radostným obdobím. Přesto se najdou lidé, kteří by svátky zřejmě prožili raději úplně jinak. Ve vazební věznici stráví letos vánoční svátky až 349 vězněných osob.

Obvinění a odsouzení, kteří jsou ve vazební věznici, nemají o vánocích žádné zvláštní výhody. Jsou povinní dodržovat stanovený režim dne. Na Štědrý den dostanou k obědu smažené rybí filé s bramborovým salátem a rybí polévku. V osobním volnu po splnění povinností mohou sledovat televizní programy. Pro zpestření těchto dní, byl dále realizován pro odsouzené program organizovaný odbornými zaměstnanci sestavený ze sportovních aktivit, např.:  stolní tenis, šachy  aj… Zástupci litoměřických církví dne 21. 12. 2017 ve vazební věznici uspořádají vánoční bohoslužby a dne 23. 12. 2017 proběhne ve vězeňské kapli katolická vánoční mše určená pro obviněné a odsouzené.

Jen někteří vybraní odsouzení, kteří plní stanovený program nad rámec svých povinností, dostali na Vánoce a Silvestr od ředitele vazební věznice kázeňskou odměnu, přerušení výkonu trestu odnětí svobody a tak mají možnost prožít vánoční svátky v kruhu své rodiny.

A co příslušníci vazební věznice Litoměřice, kteří jsou v těchto svátečních dnech veleni do dozorčí a strážní služby? Bohužel ani oni nestráví tyto sváteční dny u svých rodin a blízkých. Musí dál zajišťovat nepřetržitý a řádný chod vazební věznice, podobně jako jejich kolegové od policie anebo hasičského záchranného sboru a za to jim patří naše veliké poděkování.

(JaK)