Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
25.12.2017

Vánoční setkání

LITOMĚŘICE 25. prosince (VS ČR) - ve Vazební věznici Litoměřice se uskutečnilo vánoční setkání s bývalými zaměstnanci vazební věznice.

Každoroční setkání s bývalými zaměstnanci Vazební věznice Litoměřice “důchodci” se tentokrát uskutečnilo dne 30. 11. 2017 na klubu zaměstnanců Vazební věznice Litoměřice. Přítomné přivítal ředitel vazební věznice plk. Ing. Otakar Hamerník. Po oficiální části programu, kdy byli přítomní seznámeni s aktuálními úkoly VS ČR a činností Vazební věznice Litoměřice, následovalo přátelské posezení, kdy si pamětníci oživili společné vzpomínky na léta aktivní služby.

 Všem zúčastněným přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.

(JaK)