Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
26.11.2018

Ocenění příslušníka za záchranu lidského života

Vězeňská služba ČR si dne 8. listopadu v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze připomněla 25 let svého trvání.

Generální ředitel sboru genmjr. PhDr. Petr Dohnal při této příležitosti vyznamenal pamětní medailí vynikající pracovníky sboru.

Mezi oceněnými byl rovněž i  nstrm. Tomáš Kotlaba, příslušník místní jednotky justiční stráže VS ČR, při Krajském soudu v Ústí nad Labem. Nstrm. Kotlaba svým nadstandardním přístupem při plnění služebních povinností a příkladným jednáním zachránil lidský život. Dne 5. 9. 2018 byl v průběhu služby informován, že v soudní síni zkolabovala účastnice jednání. Nstrm.  Kotlaba se ihned dostavil do soudní síně, kde uviděl ležet na zemi ženu v bezvědomí. Této ženě poskytl neprodleně první pomoc, uvolnil dýchací cesty a zavolal RZS, kdy podle pokynů dispečerky ZS pokračoval v kontrole životních funkcí ženy až do příjezdu RZS.

Svým profesionálním přístupem při zvládání této mimořádné situace nám nstrm. Kotlaba potvrdil, že se jedná nejenom o schopného a svědomitého příslušníka justiční stráže, ale především o charakterního člověka, který dokáže nezištně pomoci druhému v nouzi.

Buďme hrdi na takové kolegy.

(JaK)