Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných pro osoby blízké a známé.

Vězněné osoby ve Vazební věznici Liberec mohou využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.
K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám musí sdělit vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon

 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
 • Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A(hotovost->banka).
 • Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3,- Kč, která bude stržena z obdržené platby.
 • Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
 • Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
 • Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3,- Kč, poštovní poukázka: 30,- Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon

Číslo bankovního účtu: 4948571359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu).

Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum jeho narození, adresu majitele účtu není nutné vyplňovat.

Pro platbu ze zahraniční: IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359, BIC (SWIFT): GIBACZPX

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio – tato metoda dostupná od května 2017

 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz.
 • Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
 • Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
 • Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
 • Zpracování platby menší než 500,- Kč je zpoplatněno částkou 3,- Kč, která bude stržena z obdržené platby.