Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných pro osoby blízké a známé.

Pravidla telefonního styku

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Zákony a vyhlášky

Zdravotní péče

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Vyhláška 345/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Vyhláška 109/1994 Sb.

Vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen "zákon").

Zákon o vězeňské službě

Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky v platném znění.