Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
24.4.2019

Velikonoční bohoslužba

Liberec – 24. dubna 2019 (VS ČR) – V úterý 23. dubna se konala v prostorech kaple Vazební věznice Liberec Velikonoční bohoslužba pro odsouzené. Ekumenické setkání vedl liberecký arciděkan Radek Jurnečka, který je zároveň kaplanem ve vazební věznici. 

Velikonoční čas vede člověka ke ztišení a rozpoznání, co vskutku hýbe osobností člověka. V tento čas je tu vidět jak zrada člověka působí bolest i zármutek, ale nakonec ztišení a blízkost přináší člověku naději. To vše bylo obsaženou i v dnešní bohoslužbě, kdy jsme si připomněli nejen velikonoční čas, ale i osobnost sv. Dismase – patrona vězňů. V dnešní bohoslužbě bylo vyzdvihnuto, že každý člověk může nastoupit cestu k moudrosti i změně vlastních smýšlení a života.“, stručně popsal obsah duchovního sdělení arciděkan Radek Jurnečka.

Během setkání zazněly melodické písně seskupení hudebníků z liberecké farnosti. Zhruba dvacet  odsouzených, kteří se akce zúčastnili, odcházelo po skončení bohoslužby povzbuzeno připomínkou velikonočních svátků a slovy naděje, ale i zamyšleno, vždyť Velikonoce nám všem pomáhají znovu si uvědomit hodnotu života a mezilidských vztahů.