Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
21.12.2017

Spolupráce s hasiči

S instalací bezpečnostních prvků na budově Vazební věznice Liberec, vypomohli lezci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, stanice Liberec.

Spolupráce vazební věznice s HZS Libereckého kraje je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Složité stavebně technické parametry hlavní budovy věznice umožňují hasičům realizovat náročný výcvik, čehož využívají zejména členové lezeckého družstva stanice Liberec. Nicméně, tento výcvik není užitečný pouze pro HZS Libereckého kraje, ale i pro vazební věznici, neboť hasiči na požádání dokáží pomoci s drobnými pracemi ve výškách, na které by bylo jinak nutné vynaložit nemalé finanční prostředky. V minulosti již na základě dobré a fungující spolupráce zasahovali při likvidaci nebezpečné námrazy visící ze střech věznice nebo při čištění kamer. Nyní byli hasiči požádáni o pomoc při instalaci bezpečnostních prvků na budově vazební věznice, které budou sloužit k eliminaci možného útěků vězněných osob přes střechy budovy.

Za pomoc a spolupráci kolegům děkujeme