Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.3.2018

Pod kotli je zatopeno

 

První březnový den 2018 kuchaři vazební věznice poprvé „zatopili pod novými kotli“ ve vývařovně pro vězněné osoby.

Obě vývařovny ve vazební věznici prošly kompletní rekonstrukcí na začátku milénia. Po zhruba patnácti letech se začalo projevovat stáří a opotřebovanost jednotlivých spotřebičů, což znamená nutnou potřebu postupně opravovat či nahrazovat zejména kotle, konvektomaty, myčky nádobí i další techniku.

Těsně před Vánoci 2017 jsme dostali dárek, který nelze nazvat jako příjemné překvapení. V rozmezí dvou dnů bylo odbornou firmou zkonstatováno, že další využívání obou velkokapacitních kotlů, které byly v té době umístěny ve vývařovně pro vězněné osoby, může být životu nebezpečné, proto musely být ze dne na den vyřazeny z provozu. Vzhledem k této situaci jsme museli reagovat a nastavit „nouzový režim“, kdy i pro přípravu stravy pro vězně bylo nutné částečně využít kapacitu vývařovny pro zaměstnance. Referát stravování a výživy a zejména naši kuchaři, se s touto situací 2 měsíce statečně prali, za což všem patří dík. Za celé dva měsíce jsme nezaznamenali jedinou ani drobnou stížnost na stravu, což je zejména jejich zásluha.

Speciální poděkování bychom „rádi zaslali“ na generální ředitelství, odbor logistiky a odbor investic a EU fondů. V době, kdy havarijní situace s kotli nastala, jsme vzhledem k rozsáhlé administrativě okolo investic odhadovali, že když vše dobře půjde, budeme muset v nouzovém režimu existovat zhruba půl roku. Díky aktivitě vedení i jednotlivých zaměstnanců výše zmíněných odborů se vše podařilo během dvou měsíců. Děkujeme.