Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.12.2017

Oslavy “Dne českého vězeňství” ve Vazební věznici Liberec

V pátek 8. prosince proběhly ve Vazební věznici Liberec oslavy Dne Českého vězeňství.

 

První část oslav se nesla ve slavnostním duchu. V rámci shromáždění pracovníků vazební věznice, zhodnotil ředitel plk. Mgr. Jan Hladík uplynulý rok a poděkoval všem občanským zaměstnancům a příslušníkům za odvedenou práci v letošním roce. Děkovná slova a přání pěkných Vánoc zazněla také z úst krajského státního zástupce pověřeného dozorem nad výkonem vazby a trestu pana Mgr. Jaroslava Kříže, který byl hostem slavnostního shromáždění.

Hlavním programem této formální části bylo předání ocenění vybraným příslušníkům a občanským zaměstnancům, která jim udělil generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal.

Z rukou ředitele vazební věznice převzali plakety Vězeňské služby České republiky za dlouhodobě vynikající pracovní výsledky občanští zaměstnanci, zejména odborní zaměstnanci, kteří pracují v přímém kontaktu s vězněnými osobami a zabezpečují penitencární péči. Byl oceněn speciální pedagog Mgr. Bc. Jakub Valenta, pedagog volného času pan Bc. Josef Filip, který působí u vězeňské služby už 33 let a vychovatel Mgr. Zdeněk Posselt. Za zásluhy v oblasti zdravotní péče byla oceněna zdravotní sestra Jitka Bohušová, DiS. Plaketu VS ČR obdržel také kuchař specialista Jan Kováč, který již 20 let řídí pracovně zařazené odsouzené ve stravovacím provozu.

Mezi vyznamenané příslušníky lze vyzdvihnout nprap. Ladislav Vencláka, který získal Čestnou medaili Vězeňské služby ČR, jíž bylo ohodnoceno jeho odhodlání pomáhat lidem v boji s nevyléčitelnou nemocí. V průběhu loňského roku podstoupil lékařský zákrok, kdy daroval kostní dřeň a poskytl naději několika onkologickým pacientům.
Za vynikající plnění služebních povinností obdržel Medaili Vězeňské služby ČR III. stupně por. Bc. Zdeněk Hybner. Medaili VS ČR Za věrnou službu III. stupně převzal oblastní velitel justiční stráže mjr. Bc. Antonín Baťha, dozorce oddělení výkonu vazby a trestu prap. Michael Nykrýn a strážný oddělení vězeňské stráže a velitel eskorty prap. Pavel Doležel.

Za přínosnou spolupráci Vazební věznice Liberec a Policie ČR byli vyznamenáni Medailí Vězeňské služby „Za zásluhy o rozvoj“ kolegové z Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje. Zástupce vedoucího územního odboru plk. Ing. Miroslav Frydrych a jeho kolegyně z 1. odd. obecné kriminality por. Bc. Lenka Ceplechová se podílí na odhalování trestné činnosti vězněných osob.

Závěrem slavnostního shromáždění popřál pan ředitel všem přítomným klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

Neformální část oslav pak pokračovala odpoledne, kdy byl organizován tradiční výstup zaměstnanců vazební věznice na Ještěd a sportovně zábavný program v Centru Babylon.