Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.1.2016

Vánoční bohoslužba

V pondělí 28. prosince 2015 proběhla v prostorech kaple Vazební věznice Liberec tradiční vánoční bohoslužba pro odsouzené. Jako obvykle byla akce v ekumenickém duchu a podílela se na ní jak kaplanka VV Liberec, tak liberecký arciděkan Radek Jurnečka.

Tématem bohoslužby byla připomínka smyslu betlémského zastavení o Vánocích, jeho přínos do dnešní doby, a také odpovědnost každého člověka za budování smysluplných vztahů s nejbližšími lidmi. Zazněly velmi zdařilé písně a koledy seskupení hudebníků z liberecké farnosti a nechybělo ani malé vánoční občerstvení. Zhruba čtyřicet odsouzených, kteří se akce zúčastnili, odcházelo po skončení bohoslužby nejen povzbuzeno připomínkou atmosféry Vánoc, ale i zamyšleno. Vždyť Vánoce nám všem pomáhají znovu si uvědomit hodnotu života a mezilidských vztahů.