Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.2.2016

Odsouzení na nedělní mši svaté

V neděli 21. února se tři vybraní odsouzení z liberecké vazební věznice za doprovodu odborného zaměstnance a kaplanky Mgr. Renaty Wachové zúčastnili nedělní mše svaté v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.

Na závěr této mše požehnal liberecký arciděkan Radek Jurnečka „nové“ křížové cestě, kterou naši odsouzení vytvořili v keramické dílně během kroužku výtvarných prací O „novou“ křížovou cestu byl ze strany věřících velký zájem a ještě dlouho po skončení bohoslužby si ji chodili prohlížet.

Po bohoslužbě navštívili odsouzení přilehlou faru, kde společně pohovořili s panem arciděkanem a jeho farníky.