Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Týdenní statistické hlášení

Stav k 9. 4. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20274 1608 88 1799 22141
Počet obviněných 1654 109 26 497 1742
Počet chovanců 75 7 N/A 3 82
počet odsouzených 18545 1492 63 1276 20037
S ostrahou nízký 764 182 N/A 51 946
S ostrahou střední 5861 667 N/A 321 6528
S ostrahou vysoký 10882 605 N/A 787 11487
Se zvýšenou ostrahou 983 30 N/A 114 1013
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48