Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní služba

24.4.2019

Velikonoční bohoslužba

Liberec – 24. dubna 2019 (VS ČR) – V úterý 23. dubna se konala v prostorech kaple Vazební věznice Liberec Velikonoční bohoslužba pro odsouzené. Ekumenické setkání vedl liberecký arciděkan Radek Jurnečka, který je zároveň kaplanem …
Liberec – 24. dubna 2019 (VS ČR) – V úterý 23. dubna se konala v …

31.5.2016

Návštěva hlavního kaplana

V minulém týdnu navštívil Vazební věznici Liberec hlavní kaplan Vězeňské duchovní služby při Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR pan Ing. Pavel Kočnar spolu s předsedou Vězeňské duchovenské péče panem Mgr. Pavlem Zvolánkem. Libereckou věznicí je …
V minulém týdnu navštívil Vazební věznici Liberec hlavní kaplan Vězeňské duchovní služby při Generálním ředitelství …

23.2.2016

Odsouzení na nedělní mši svaté

V neděli 21. února se tři vybraní odsouzení z liberecké vazební věznice za doprovodu odborného zaměstnance a kaplanky Mgr. Renaty Wachové zúčastnili nedělní mše svaté v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci. Na závěr této …
V neděli 21. února se tři vybraní odsouzení z liberecké vazební věznice za doprovodu odborného …

8.1.2016

Vánoční bohoslužba

V pondělí 28. prosince 2015 proběhla v prostorech kaple Vazební věznice Liberec tradiční vánoční bohoslužba pro odsouzené. Jako obvykle byla akce v ekumenickém duchu a podílela se na ní jak kaplanka VV Liberec, tak liberecký …
V pondělí 28. prosince 2015 proběhla v prostorech kaple Vazební věznice Liberec tradiční vánoční bohoslužba …