Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Vazební věznice Hradec Králové vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého provozu a smluvně u jiných subjektů. Zařazování odsouzených do práce se řídí Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění.

Oblast zaměstnávání odsouzených ve Vazební věznici Hradec Králové zajišťuje Samostatný referát zaměstnávání vězněných osob.

1. Podmínky pro zaměstnávání vězňů

Věznice má vytvořeny podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého vnitřního provozu a smluvně u jiných subjektů.

Zařazování odsouzených do práce se provádí dle Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Odsouzený tedy není zaměstnancem v pracovním poměru, ale je zařazen do práce podle výše uvedeného zákona.

Pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení práce přesčas u odsouzených se řídí zvláštními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru.

Odměňování odsouzených upravuje nařízení vlády č.365/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pracovní odměna odsouzeného zařazeného do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody je souhrnem základní složky odměny, odměny za přesčasovou práci, příplatků a ohodnocení pracovního výkonu.

Odsouzenému přísluší podle druhu vykonávané práce základní odměna:

 1. I. skupina – jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace – 4.500,- Kč,
 2. II. skupina – jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebná odborná kvalifikace – 6.750,- Kč,
 3. III. skupina – jedná-li se samostatný výkon zvláště náročných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání – 9.000,- Kč.

2. Vnitřní provoz ve Vazební věznici Hradec Králové

Zde pracují odsouzení, kteří zajišťují provoz vazební věznice. Mezi pracoviště vnitřního provozu patří např. kuchyň, údržba, prádelna či úklid. Vnitřní provoz je hrazen z rozpočtu věznice.

3. Pracoviště u jiných subjektů

Věznice na základě § 30 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, zaměstnává odsouzené smluvně u jiných subjektů. Smlouva mezi věznicí a jiným subjektem na jejímž základě se uskutečňuje zařazení odsouzených do práce stanoví podrobnější podmínky za nichž odsouzení pracují.

Kalkulované výdaje věznice spojené se zařazováním odsouzených do práce u jiných subjektů jsou přenášeny formou fakturace na vedené subjekty se zabezpečením následujících podmínek:

 1. věznice požaduje od cizího subjektu zálohování předpokládané kalkulované výše finančních prostředků a to ve výši minimálně 50 % v příslušném kalendářním měsíci výkonu práce odsouzených a finanční vyrovnání v následujícím kalendářním měsíci,
 2. věznice provede kalkulaci v následujícím rozsahu
  • výdaje na odměny odsouzených v kalendářním měsíci
  • zdravotní a sociální pojištění
  • slevu na sociálním pojištění
  • finanční přirážku (pokud je stanovena).

Nabídka zaměstnávání odsouzených mužů

Vazební věznice Hradec Králové vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených mužů smluvně u podnikatelských subjektů. Jedná se o odsouzené muže ze Samostatného oddělení výkonu trestu odnětí svobody Pouchov, které je součástí Vazební věznice Hradec Králové. Zde vykonávají trest odsouzení muži zařazení do věznice s dohledem. Z hlediska zajištění bezpečnosti se jedná o nejmírnější typ věznice v České republice.

Zařazování odsouzených do práce:

Na základě § 30 Zákona č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, mohou věznice vytvářet podmínky pro zaměstnávání odsouzených smluvně u podnikatelských subjektů. Smlouva mezi věznicí a jiným subjektem, na jejímž základě se uskutečňuje zařazení odsouzených do práce, stanoví podrobnější podmínky, za nichž budou odsouzení pracovat. Pracovní podmínky a pracovní doba u odsouzených se řídí právními předpisy vztahujícími na zaměstnance v pracovním poměru.

Výhody zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody:

 1. Pracovně zařazený odsouzený u podnikatelského subjektu není jeho zaměstnancem.
 2. Výše odměny za práci odsouzených není vázána na minimální mzdu.
  (základní složka odměny (SZSO) činí u odsouzeného pouze 4.500 Kč za měsíc)
 3. Zaměstnávání je možné dlouhodobě i krátkodobě.
 4. Ze strany věznice je věnována maximální pozornost výběru odsouzených osob.
 5. Věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících odsouzených.
 6. Odsouzený nemá nárok na čerpání řádné dovolené.
 7. Věznice poskytuje firmám, které zaměstnávají odsouzené příspěvek na stravu.
 8. Věznice poskytuje odsouzeným pracovní oděv a pracovní obuv.
 9. Zaměstnavatel nehradí mzdu (odměnu), když odsouzený nepracuje (odstávky výroby), odchodné, státní svátky, dovolenou.
 10. Věznice zajišťuje kompletní mzdovou agendu u odsouzených.

Konečná cena práce za jednoho odsouzeného je již od 6.030,- Kč / měsíc.

Karta věznice

Kontaktní osoby

Mgr. Zdeněk Laksar a pan Peter Nepasický
tel.: 49 57 58 428
e- mail: Zlaksar@vez.hrk.justice.cz