Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
20.3.2019

Projekt Křehká šance II

HRADEC KRÁLOVÉ 20. března (VS ČR) – Dva zaměstnanci Vazební věznice Hradec Králové, koordinátoři projektu Křehká šance II, se zúčastnili služební zahraniční cesty do irského Dublinu. Cílem cesty bylo seznámit se s irským systémem podmíněného propuštění, místní praxí parolových rad, penitenciární péčí v Irsku. Dále porovnat realizaci výkonu trestu odnětí svobody v ČR a Irsku a získané znalosti a zkušenosti využít při práci na pozici speciálního pedagoga a koordinátora v rámci projektu Křehká šance II.

Vazební věznice Hradec Králové patří mezi 18 věznic zapojených od října 2016 do projektu Křehká šance II. Jeho cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propouštění v ČR.

Navazuje na projekt Křehká šance, který proběhl v letech 2012-2015 v devíti věznicích v ČR, je jeho kvantitativním i kvalitativním rozšířením. Realizuje jej Probační a mediační služba ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Myšlenka Komisí pro podmíněné propuštění vychází z potřeby odsouzených připravit se ve výkonu trestu na „civilní“ život, po svém podmíněném propuštění se úspěšně začlenit do společnosti a uplatnit se na trhu práce. Současně je zohledněn požadavek společnosti integrovat propuštěné osoby bezpečným způsobem a chránit společnost před další kriminalitou. Obětem trestné činnosti (poškozeným či pozůstalým po obětech) umožňuje získat informaci o možném podmíněném propuštění pachatele a dává jim příležitost vyjádřit v této souvislosti své aktuální potřeby i případné obavy.

vka