Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nově otevřené oddělení se zmírněným režimem

Dne 3.5.2010 zprovoznila Vazební věznice Hradec Králové v rámci naplňování reformy výkonu vazby dalších 41 ubytovacích kapacit oddělení se zmírněným režimem.

Pro tyto účely byly na oddělení, kde obvinění vykonávali vazbu v uzamčených celách, provedeny nutné stavební úpravy týkající se nezbytných bezpečnostních prvků, na jednotlivé cely byla zavedena teplá voda a pro účely provádění aktivit s obviněnými zprovoznila vazební věznice v prostorách oddělení kulturní místnost a posilovnu s požadovaným vybavením. Zmírněný režim umožňuje obviněným po většinu denní doby volný pohyb mimo cely, účast na kulturních a sportovních aktivitách ve společných prostorách oddělení a realizaci vycházek na venkovním víceúčelovém hřišti. V současné době jsou ve vazební věznici dvě oddělení se zmírněným režimem s ubytovací kapacitou 65 míst, které tvoří 40% celkové ubytovací kapacity pro obviněné.