Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

O nás

Společný objekt vazební věznice a krajského soudu v Hradci Králové byl vystavěn v roce 1935 a do dnešní doby slouží ke stejnému účelu. Od roku 1935 do roku 1953 objekt spravoval ČS stát – správa justiční. V roce 1953 byl objekt převeden na ministerstvo vnitra a v roce 1969 zpět pod bývalý SNV ČR nyní Vězeňská služba ČR. Od roku 1976 je součástí vazební věznice i objekt výkonu trestu odnětí svobody Pouchov.

Stručně o výkonu vazby ve Vazební věznici Hradec Králové

V hradecké vazební věznici je část výkonu vazby realizována tzv. pevnou vazbou klasického typu s uzavřenými celami. V roce 2010 bylo zprovozněno první oddělení se zmírněným režimem (dále jen „OZR“) pro 41 obviněných mužů, v průběhu dalšího období byla tato kapacita navýšena na 65 míst. V roce 2019 bylo zprovozněno OZR i pro obviněné ženy s kapacitou 16 míst. Ubytovací kapacity OZR činí v současné době 60% celkové ubytovací kapacity pro obviněné. Do základní vybavenosti oddělení patří kulturní místnost s televizí na společný anténní rozvod STAa centrálním videookruhem, posilovna. V rámci zlepšování podmínek výkonu vazby je též na cely instalován společný rozvod STA a nový dřevěný nábytek, prostory WC jsou odděleny od obytné plochy cely plechovými kójemi. Základní myšlenkou zřízení kapacit OZR je umožnit obviněným po většinu denní doby volný pohyb mimo celu. Zkušenosti s tímto typem výkonu vazby jsou velmi dobré. Obvinění zde umístění snáze překonávají negativní dopady sociální izolace a pocity frustrace.

Stručně o výkonu trestu odnětí svobody

Součástí Vazební věznice Hradec Králové je areál objektu Pouchov – oddělení výkonu trestu odnětí svobody s nízkým stupněm zabezpečení. Areál s ubytovací kapacitou 118 míst se nachází v průmyslové zóně města Hradce Králové – katastru Pouchov. V areálu se nachází administrativní část u vstupu do objektu, kde jsou provozní budovy pro zaměstnance, garáže, psinec a část výkonu trestu odnětí svobody s nízkým stupněm zabezpečení. Hlavní prioritou výkonu trestu v tomto objektu je prostřednictvím programů zacházení soustavně působit na odsouzené s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění. Nabídka smysluplné pracovní činnosti a aktivit programů zacházení směřuje odsouzené na jejich opětovné začlenění do společnosti.

Fotografie z věznice