Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Hradec Králové (zkráceně VS ČR Vazební věznice Hradec Králové)

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Vazební věznice Hradec Králové zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

24238881/0710 – výdajový účet určený pro platby faktur

6015-24238881/0710 -účet pro konta vězňů – avízo na adresu věznice pro koho je platba určena nebo do variabilního symbolu vepsat rodné číslo vězně

494 857 1359 / 0800 – účet pro dobití tel. kreditu vězněných osob převodem na účet BVfon

doplňující údaje pro zasílání ze zahraničí:

IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359

BIC (SWIFT): GIBACZPX

19-24238881/0710 – účet určený pro úhrady pohledávek od vězňů a bývalých vězňů (uvést variabilní symbol přidělený vazební věznicí)

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Vazební věznice Hradec Králové
 2. písemně na adrese Vazební věznice Hradec Králové
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Vazební věznice Hradec Králové
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizace
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky organizace Vazební věznice Hradec Králové

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

Za rok 2013 zde