Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.12.2017

Den českého vězeňství

ČESKÉ BUDĚJOVICE 27. prosince (VSČR) – Dětský pěvecký sbor Rolničky zahájil u příležitosti Dne českého vězeňství předávání medailí a plaket zaměstnancům Vazební věznice České Budějovice. Při slavnostním aktu, konaném v prostorách Farního sboru Českobratrské církve evangelické, předala ředitelka vazební věznice plk. Mgr. Martina Rousková medaile nebo plakety, udělené generálním ředitelem Vězeňské služby ČR, celkem sedmnácti oceněným.

Plk. Rousková v úvodním slovu poděkovala zaměstnancům vazební věznice za odvedenou práci, přičemž vyzdvihla potřebu a důležitost rodinného zázemí.

Mezi oceněnými byl i příslušník jiného bezpečnostního sboru, a to Policie ČR, který převzal plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně udělenou za více než 10-ti letou kvalitní spolupráci s Vazební věznicí České Budějovice.

Jako hosté byli ke slavnostní události pozváni bývalí ředitelé českobudějovické vazební věznice. Došlo tak k milému setkání, které bylo zakončeno společnou fotografií a přátelským posezením.

 

Medaili VS ČR Za věrnou službu III. stupně převzali dne 14. 12. 2017 tito ocenění:

pprap. Bronislav Faktor, prap. Petr Hubený, ppor. Roman Křemenský, mjr. Mgr. Čestmír Marek, pprap. Martin Peterka, pprap. Radomil Plocek, ppor. Hana Sládková

 

Medaili VS ČR Za věrnou službu II. stupně převzal:

ppor. Petr Zíka

 

Čestnou medaili VS ČR převzali:

p. Josef Koller, p. Jindřich Marek, pí. Hana Pípalová, Bc. Jiří Písečka

 

Plaketa VS ČR II. stupně byla udělena:

pí. Boženě Alexové, pí. Miloslavě Sedláčkové, p. Liborovi Schmidtmayerovi, Ing. Květoslavě Valíčkové a plk. Mgr. Romanovi Bláhovi Ph.D.

 

Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme!