Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Jednotný model zacházení s doživotně odsouzenými

V minulém roce schválil generální ředitel VS ČR ve třech věznicích pilotní projekt „Vytvoření a ověření funkčnosti nového modelu dlouhodobého zacházení s kategorií doživotně odsouzených vězňů, orientovaného na snižování jejich nebezpečnosti.“. Odborníci z odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS a z Věznice Valdice, Karviná a Mírov společně navrhli k odzkoušení Jednotný model zacházení s doživotně odsouzenými.

Model je zpracován na základě dlouhodobé koncepce VS ČR, jejímž cílem je vytvoření standardizovaných kontinuálních programů zacházení pro jednotlivé kategorie odsouzených Inovativně je v novém modelu položen důraz na tři principy:

  1. Přenositelnost – model bude kontinuálně přenositelný v rámci návaznosti při přemístění odsouzeného do jiné věznice.
  2. Fáze – model je rozčleněn z obsahového a časového hlediska na přehledné etapy.
  3. Práce s trestnou činností – je položen důraz na práci s trestným činem odsouzeného jako základní východisko pro další zacházení.

V současnosti je tato specifická a značně různorodá skupina odsouzených k doživotí umístěna již ve více věznicích a určitá míra sjednocení výkonu trestu se z hlediska délky trestu a přemisťování odsouzených ukazuje jako potřebná. Ačkoliv jde o odsouzené k trestu doživotí, možnost podmíněného propuštění na svobodu dle trestního zákoníku existuje. Cílem penitenciárního zacházení je působit na tyto dosouzené tak, aby byla chráněna společnost ve smyslu snižování rizik souvisejících s vnitřní bezpečností (prostředí věznice) a s kriminogenními riziky (po eventuálním podmíněném propuštění). Pilotáž modelu je zaměřena na zjištění, zda zvolené metody, formy a přístupy v zacházení jsou způsobilé k dosažení tohoto cíle.Vyhodnocení projektu bude provedeno v 2. polovině roku 2011.