Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

VŘ pro obviněné VV ČB 01_2020

VŘ pro odsouzené VV ČB 01_2020

Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Kontroly vstupujících osob

Objekty Vězeňské služby jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet.

Pravidla telefonního styku

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Zdravotní péče

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Zacházení s doživotně odsouzenými

V minulém roce schválil generální ředitel VS ČR ve třech věznicích pilotní projekt „Vytvoření a ověření funkčnosti nového modelu dlouhodobého zacházení s kategorií doživotně odsouzených vězňů, orientovaného na snižování jejich nebezpečnosti.“

Spolupráce s občanským sektorem

Spolupráce mezi Vazební věznicí České Budějovice a Charitou v Českých Budějovicích je realizována individuálně. Jednotlivé charitativní činnosti probíhají nepravidelně, zpravidla korespondenční formou a individuální aktivitou odsouzených a obviněných.

Zákon o vězeňské službě

Zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Vyhláška 109/1994 Sb.

Vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.

Vyhláška 345/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Extramurální aktivity